Úvod » OSTATNÉ » Stimulátor zakoreňovania 100 ml (INPORO)


    

Stimulátor zakoreňovania 100 ml (INPORO)

skladom

 

Skladom: 6 ks
Dostupnosť: IHNEĎ
Číslo produktu: 007107
Výrobca: AgroBio
Počet ks na palete / v kartóne: 20
EAN kód: 8595660503173
Naša cena bez DPH : 3,30 EUR
Naša cena s DPH (20 %):
3,96 EUR

do košíka:
  ks  

Stimulátor zakoreňovania pre bohatý koreňový systém, na prírodnej báze.

Obsahuje: soli humínových a fulvo kyselín z leonarditu, morské riasy Ascophyllum nodosum, stimulačné a protistresové látky TRISOL a zmáčavé látky (1%).

Prečo ho použiť?

 • podporuje tvorbu koreňov a koreňového vlásenia
 • stimuluje bohatý koreňový systém
 • humínové látky vyrobené z leonarditu na ovplyvnenie energetického metabolizmu rastlín
 • extrakt z morskej riasy Ascophyllum nodosum pre zvýšenie výkonu fotosyntézy a zvýšenie odolnosti voči stresovým faktorom
 • syntetické auxíny pre stimuláciu koreňového systému
 • chelatizačné činidlo a zmáčivé látky pre uľahčenie vstupu účinných látok do rastlín a lepšiu priľnavosť k listovej ploche
 • znižuje stres rastlín (napr. pri presádzaní)

Pre ktoré rastliny?

 • zelenina (zemiaky, cesnak, paradajky, a i.)
 • okrasné rastliny a dreviny
 • ovocné stromy
 • drobné ovocie (jahody, a i.)
 • vinič
 • trávniky

 Ako ho použiť?

 • pred výsevom (máčaním semien)
 • pred výsadbou (máčaním koreňov, sadiva strúčikov, hľúz, odrezkov rastlín)
 • zálievkou, postrekom v priebehu vegetácie
 • na regeneráciu rastlín, trávnika počas vegetácie (po zime, v čase sucha, po inom poškodení rastlín alebo trávnika)

Prípravok je možné použiť samostatne alebo tiež v kombinácii s hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Neodporúčame použitie prípravku súčasne s herbicídmi.

Dávkovanie:

 • 1) Namáčanie semien, hľúz, koreňov a rezňov rastlín

Použite v dávke 50 ml prípravku na 1 l vody, doba máčania cca 10 minút. Zvyšok aplikačnej kvapaliny môžete zriediť a aplikovať postrekom (1:3) alebo zálievkou (1:15).

 • 2) Aplikácia postrekom (na mladé rastliny alebo pri regenerácii rastlín po zime)

Použite v dávke 25 ml prípravku na 1 l vody, max. 2x za vegetačné obdobie (vinič– max. 3x, trávniky – max. 5x).

 • 3) Aplikácia zálievkou

Použite v dávke 50 ml prípravku na 10 l vody na plochu 100 m2, max. 2x za vegetačné obdobie.

Na odstránenie stresu rastlín po použití chemických prípravkov (predovšetkým herbicídov) alebo po poškodení mrazom alebo krúpami, a pod. – aplikujte podľa bodov 2) alebo 3).
Pri použití herbicídov použite prípravok až po účinku herbicídu na buriny, t.j. až min. siedmy deň po aplikácii herbicídu.

  

Aplikácia v týchto obdobiach rastlín:

  

Bezpečnostné opatrenia:

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280: Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501: Odstráňte obsah/obal na skládke nebezpečných odpadov podľa miestnych predpisov.

NjkwMDQxO