Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je společnosť ZAFIDO s.r.o.  (ďalej len „správca“).

 • 1. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

ZAFIDO s.r.o.

Kutnohorská 429/2

109 00 Praha 10
Česká republika

 • 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 1. ZÁKONNÝ ÚČELY SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Evrópskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za pronájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie ve zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po kterú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Ďalšími príjemcovia Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovate ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti).

 

 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu pístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazania Vašich osobných údajov, prípadne odmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 2. Máte právo kdykoľvek odvolať súhlas so spracováním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvoláním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@zafido.cz
 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 

MGM2O